Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set Outlook to prompt for a profile

You can set Outlook to prompt you for which profile to use, on start up. You may want to use your Outlook profiles to segment your email address inboxes, or you might have multiple Exchange inboxes that can't be on the same profile.

  1. Click Start, or the Windows button.
  2. Click Control Panel.
  3. Search for mail, and click on Mail....
  4. Click Show profiles....
  5. Select the radio button Prompt for a profile to be used
  6. Click Apply
  7. Click OK

Now each time you open Outlook, you will be prompted to select which profile to open.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.