Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Set Per-Item Shipping Fee

Online Store lets you set shipping fees for individual products. Besides setting a fee for a product, you also can mark a product for free shipping. Products with free shipping automatically display a label on your storefront — making it easier for customers to spot those items.

 1. Log in to your Account Manager.
 2. In your Products list, click Online Store, and then click Manage next to the account you want to use.
 3. At the top of your screen, go to the Products tab and click Products.
 4. On the All Products page, click the product for which you want to set a per-item shipping fee.
 5. Click the product's Shipping tab.
 6. Select either:
  • This item always ships free
  • Specify a shipping fee for this item and enter a fee amount.
   Select This item always ships free
 7. Click Save and repeat for each product for which you want to set a per-item shipping fee.
 8. To see how the free shipping label appears to customers, click View Store.
 9. Scroll through your products to see where the Free Shipping! label has been added.
  the Free Shipping! label has been added

  Note: During checkout, customers can clearly see which items include free shipping.
  During checkout free items clearly labeled

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.