Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set the number of emails to display

You can specify how many emails you want to see when you open Workspace Webmail to the Email tab.

  1. Log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
  2. If Homepage does not automatically display, click the Homepage tab.
  3. In the section where it displays your recent mail activity, click the pencil button.
    Click the pencil button
  4. Specify the number of recent emails you want to display on your Homepage, and then click Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.