Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set time zone and date preferences

You can customize the date and time preferences of your Workspace Email through the Settings menu.

  1. From the Settings menu, click Display Settings.
  2. Go to the Time tab.
  3. From the Time Zone list, select your time zone.
  4. From the Numeric Date Format list, select the format you want dates to display as.
  5. From the Folder Refresh Time list, specify how often you want to refresh folders. The time increment is in minutes.
  6. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.