Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up a catch-all email account in the Workspace Control Center

A catch-all email account receives all messages sent to incorrect email addresses for that domain. If you don't set up the catch-all account, messages sent to incorrect email addresses bounce back to the sender.

For more information, see What's a catch-all email account?.

To Set Up a Catch-All Email Account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list, click Email.
  3. Next to the account you want to work with, click Manage.
  4. Click Create.
  5. In the Create Account window, click Show Additional Options.
  6. On the Email tab, select Make this a catch-all account, and then set up the new email account. See Create my Workspace Email account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.