Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Set up a custom 404 page in Plesk hosting

404 pages display when someone tries to access a page on your website that doesn't exist.

Our hosting accounts allow you to use your home page as your 404 page, or you can create a custom one.

Note: Server-side scripts, such as ASP.NET and PHP, might not work on custom 404 pages because of how Web server software (i.e. IIS and Apache) handles them.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
 4. Click Plesk Admin.
 5. In the section for the domain you want to use, click Show More.
 6. Click Hosting Settings.
 7. Select Custom error documents, and then click OK.
 8. Click Virtual Directories.
 9. Go to the Error Documents tab.
 10. Navigate to the second page of errors, and then click 404.
 11. In the Location field, enter the URL of the 404 page you want to use, and then click OK.

Note: Error docs must be web-visible, i.e. in your httpdocs directory or hosted elsewhere.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.