Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up a forwarding email account

You can set up an email address solely for the purpose of forwarding messages to other mailboxes. No email gets stored at the forwarding address that you set up; all email gets immediately directed to the destination email address.

If you want to use an email address that you've already set up with email as your forwarding account, you'll need to delete that address, and then follow these instructions.

If you don't want to delete the address, you can set up forwarding copies of incoming emails, to another inbox.

 • Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 • Your next step depends on if you are using a free forwarding pack:
  Using a free forwarding pack? Then...
  Next to Email Forwarding, click Set up. Continue with the next step.
  Không Skip to step 7.
 • Choose the domain you want to use to create your forwarding account.

  While the free credit is attached to a specific domain name on the list, you can attach the credit to any domain in your account, when you create the actual forwarding account.

 • Click Set Up.
 • Click the X to close the Product Setup window. Your free account will show up in your Workspace account list, labeled New Account.
 • Next to Workspace Email, click Manage.
 • Click the Set up forwarding accounts, click create forward. Create Forward button.
 • Complete the on-screen fields:
  Trường Việc cần làm...
  Chuyển tiếp đến địa chỉ email này: Enter the email address you want to create. After you type @, you will be able to select any domain in your account.
  Đến các địa chỉ email này: Enter the email addresses you want to receive the forwarded email. You can enter multiple addresses, but they must collectively fit the 250 character limit for this field.
  Gói Chọn kế hoạch gửi đi bạn muốn sử dụng.
  Catch-all Chọn lựa chọn này nếu bạn muốn địa chỉ này để nhận email gửi đến các địa chỉ tại tên miền không hiện hữu.
  Cho phép trả lời tự động Select this option, and fill out the additional fields, if you want to send an automatic reply to everyone who sends email to this address.
 • Bấm vào Tạo.
 • Bước Tiếp Theo

  Thêm thông tin


  Bài này có hữu ích không?
  Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
  Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
  Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.