Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set up a mailbox for equipment or rooms

Set up mailboxes so people in your organization can reserve resources, such as conference rooms and audio-visual equipment. Doing this lets people know the availability of these resources when scheduling a meeting.

You need to have administrator permissions to add resource mailboxes.

To set up accounts for each conference room and piece of equipment in your organization, do the following:

 1. Log in to the Exchange Admin Center with your Office 365 email address and password.
 2. In the left pane, click Recipients, and then click resources.
  Click Recipients, click resources
 3. Click the plus sign and then click one of the following:
  • Room mailbox
  • Equipment mailbox

  Click the plus sign
 4. Click Room mailbox.
  Click Room mailbox
 5. In the new room mailbox dialog box, enter the information about the room, and click Save.
  Enter information about the room
 6. Next, click Equipment mailbox.
  Click Equipment mailbox
 7. In the new equipment mailbox dialog box, enter the information about the equipment, and click Save.
  Enter information about the the equipment

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.