Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Set up a Payee account

When you receive payments from our programs, we use the information you specify in your payee account. This includes:

 • Reseller commissions
 • CashParking
 • GoDaddy auctions
 • Premium domains

After initial setup, you can update your payee account information at any time. For more information, see Change my payee information.

 1. Log in to your GoDaddy account.

  Note: If you are on the Payee & Tax Information tab in the Quick Setup Wizard, click My Account to access your Account Manager.

 2. Go to the Account Settings tab.
 3. Click Payee Accounts.
 4. Click Add Payee.
 5. Enter your payee details, and click Continue.

  Note: The Payee Name differentiates one payee account from another if you create multiple payee accounts. If you need assistance completing the form, click Tax Information Help or consult a tax professional.

 6. Review the payee details, and click Submit.

Next steps

Now you'll need to link your payee to the product you want to use it. For more information, see:

Product Use...
Reseller Contact Care for assistance with linking your payee to your reseller account.
CashParking Linking Payees to Your CashParking Account
GoDaddy Auctions Editing Your Go Daddy Auctions Account Settings
Premium Domains Adding domains to Premium Listings

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.