Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up auto reply

Setting up an automatic reply to everyone who emails you is a great way to keep your customers, and colleagues informed if you are on vacation, or out of the office for a bit. You can set up an auto reply in your Workspace account, including how long it is active, and the frequency of responses.

 1. In your Workspace account, click Home.
 2. Click the email that you want to use.
 3. Click the plus next to Show additional options.

  Note: This may already be expanded, and it will say Hide additional options.

 4. Select Enable auto reply, and then enter or select the following:
  • Reply frequency — Select Once per sender to send one auto reply to each sender, ignoring additional messages from them. Select Once per message to send auto replies to each message your account receives.
  • Reply from — Select to send messages from your own email address, or select Other, and then enter another email address.
  • Reply subject — To display the original subject from the message thread, select Auto-Reply [original subject]. To enter a custom subject, select Other, and then enter the subject.
  • Select a Start time and End time for the duration auto reply is enabled.
  • Message — Enter text for your auto reply.
 5. Click Save.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.