Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Set up custom-defined PHP error logs in cPanel for my Linux Hosting

cPanel offers built-in error logging, but it doesn't catch errors generated from PHP or keep error logs for extended periods of time. To remedy this, you can have PHP store errors it encounters in a custom-defined error log file.

Required: To follow these steps you need your FTP username.
  1. Create a file called php_error.log, and move the file to your server with FTP or the cPanel File Manager.
  2. Create or edit a PHP initialization file containing the following line of code:
    error_log = /home/[your FTP username]/public_html/php_error.log

    Note: Make sure this file has the right name.

Now, PHP will pass any coding-related errors to the php_error.log file. This file can take a few hours before it starts receiving errors your website generates, and only displays content if your website does generate errors.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.