Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Set up digital gift cards in Square

Set up a Square eGift Card link and embed it on your website to allow your site visitors to purchase digital gift cards from you. A gift card can help you boost sales, engage with existing customers or bring in new customers. It is free to set up and sell eGift cards online (although you still pay Square a payment processing fee).

Required: Before you can set up a Square gift card link, you need to have a Square account.
 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. In the Dashboard, select Website then Edit Site.
 4. Add a section and then look for Gift Card.
 5. In the Gift Card menu, select Gift Card Settings.
  Select Gift Card Settings in the menu
 6. In a separate tab or window, go to your Square account and sign in.
 7. Select Gift Cards in the left menu and follow the prompts. If you have difficulty, please read Square’s Help article (or watch their video, or set up from your app) and Square’s FAQs.
 8. From your Square dashboard, check that Sell eGift Cards Online is toggled on. Copy your Digital Gift Card URL from the Square dashboard.
  Where you find your digital gift card URL in Square
 9. Back in your Websites + Marketing site, paste the URL you copied from Square into the Gift Card URL field.
 10. Edit the rest of your section settings, and remember to Publish your site to make your changes visible.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.