Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up email addresses

You can use set up email addresses at your domain name through Workspace Email from GoDaddy.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Email trong không gian làm việc của bạn và mở sản phẩm. (Bạn cần hỗ trợ đăng nhập?)
 2. Nhấp Email trong không gian làm việc.
 3. Bên cạnh tài khoản mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.

  If this is the first time you're setting up an email address and you want to use an existing Free Email Credit:

  1. Next to the account you want to use, click Set Up.
  2. Select the account credit you want to use (including type, size, and region).
  3. Select the domain or product you want to associate with this Email account, and then click Set Up.
  4. Return to the Email list and, next to the account you want to use, click Manage. (You may need to refresh your browser for the new email plan to display in your list.)

 4. At the top of the Email Address list, click Create.
 5. Nhập Địa chỉ email bạn muốn tạo. Ví dụ, yourname@coolexample.com.
 6. Nhập và xác nhận Mật khẩu cho địa chỉ email mới.
 7. Bấm vào Tạo.

You'll get a message: Congratulations! yourname@coolexample.com is being created. Click Send to send notification to your GoDaddy account email, or enter a different email address.

You'll receive a confirmation email with links to set up an email client for your desktop or mobile device, manage your online storage, and set up group calendars.

Your new email account and addresses should be ready to use within 90 minutes. Once available, you can access your email at email.secureserver.net.

Bước kế tiếp


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.