Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up email on my desktop

An email client is an application on your computer, that lets you receive, check, and send email. Find the email client that you want to use with your Workspace email. Then follow the instructions to set up your Workspace email.

Outlook

If you want to set up Outlook on a Windows PC, we recommend using the Outlook Setup Tool.

Windows Mac
2010 2011
2013 2016
2016

Apple Mail

Add my email to Apple Mail

Thunderbird

Add my email using Thunderbird

More info

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Microsoft Outlook® is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.