Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up email using Outlook 2016 (Windows)

Learn how to set up your Professional Email account on Outlook 2016. Then you can send and receive business emails from Outlook on your Windows computer.

Note: This article is for Professional Email only. For Office 365, see Set up my Office 365 email on Outlook 2016 (Windows); for Workspace, see Set up email on Outlook 2016 (Windows)

 1. Open Outlook 2016, click File then + Add Account.

  Note: First time setting up Outlook 2016 email account? See install Outlook 2016.

 2. On the Auto Account Setup page, confirm that the E-mail Account is selected. Click next
 3. Enter your account details in the fields provided.
  Field What to enter...
  Your Name The name you want to display as your sender name.
  Email Address Your account email address.
  Password Your email account password.
  Re-type Password Your email account password.
 4. Click Next, Outlook will use Auto Account Setup to find your account server details, and set up your account. You will see check marks appear next to each line, and then a message that your account is successfully configured.
  Account successfully configured message

  Note: If the Auto Account Setup tool has issues adding your account to Outlook 2016, you may need to manually configure it. Help me with manual configuration.

 5. Click Finish.
 6. To see if your email is set up properly, send yourself a test email message from your webmail. When you receive it, reply from Outlook to test your outgoing server settings.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.