Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up FTP backups

To Set Up Your FTP Backup

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Servers.
  3. Next to the server you want to use, click Manage.
  4. From the Support section, click FTP Backup.
  5. Enter your user name, enter and confirm your password, and then click Continue.
  6. Verify your FTP Backup account settings and click Update.

Once your FTP Backup account is created, the IP address for your FTP server will display on the account summary page of your Hosting Manager.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.