Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Set up Good As Gold

Set up a Good As Gold account to pay for GoDaddy products by wire transfer. For more information about Good As Gold requirements, see What is Good As Gold?

  1. Go to your GoDaddy Payment Methods page. You might be prompted to log in.
  2. Click Good As Gold and complete the on-screen fields.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.