Set up my account

If you've already purchased Website Security, set it up to start scanning your site to identify vulnerabilities or compromises.

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Set up.
  3. Select or enter the domain name you want to use, and then click Get Started with Website Security.

Next step

What you should do next depends on a few things:

  • If have an Essential, Deluxe, Express, or Ultimate account and you currently have malware on your site, you should should request a malware cleanup.
  • If DNS for your site is hosted elsewhere, and purchased a Deluxe, Express, or Ultimate account, you will need to manually configure your web application firewall(WAF).

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.