Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my Calendar account and add it to Workspace email

It takes only a few quick steps to set up your Calendar account and invite users to join. You can log in to your Calendar account at https://onlinegroupcalendar.com. If you have a Web-Based Email account, you can also go to the Calendar tab.

To Set Up Calendar

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Calendar.
  3. Next to the account you want, click Manage.
  4. Click View Calendar.
  5. Click Create.
  6. In the Email address field, enter the email address of the user you want to join Calendar account. You can invite Calendar users who do not use our email.
  7. Enter, and then confirm your password.
  8. Go to the Calendar tab, and then from the Plan menu, select a plan to apply to your account.
  9. Click Create.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.