Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Set up my domain name

Setting up your domain name is the first step to creating an outstanding presence online. This is your brand and how people will find you online. Keep in mind, this will only apply if you haven't activated your domain yet.

Learn more about using your domain name with our short video below.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Click your domain name in the list to access the Domain Settings page.
  3. Click Use My Domain. Don't see the button? This means your domain has already been activated, but you can still set set up a website or an email address.
  4. Choose the option that works best for your website. Your options may look different depending on your account settings.

Learn more

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.