Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my email on my iPhone Outlook app

After you've set up your Workspace email account, you can set up your email address on your iPhone Outlook app.

 1. Tap the Outlook app icon. (You can download the Microsoft Outlook app from the App Store.)
  Tap Outlook app.
 2. Tap Menu.
  Tap the menu icon.
 3. Tap Add Account.
  Tap Add Account icon
 4. Enter your Workspace email address in the field, and tap Add Account.
  Enter email address, tap Add Account
 5. Tap IMAP.
  Tap IMAP
 6. Enter your Workspace email password, your display name and a description of the email account.
  Type in email details
 7. Tap Sign In.

  Note: If the IMAP-autodiscovery doesn't work, you can enter the IMAP and SMTP server information in the Use Advanced Settings section.

  • IMAP: imap.secureserver.net
  • SMTP: smtpout.secureserver.net

  Enter IMAP and SMTP server info

 8. Your Workspace email will display in the All Accounts section. Enter IMAP and SMTP server info
 9. Confirm your email is ready bu sending yourself a test email and replying from your Outlook app.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.