Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my email using Thunderbird

Learn how to set up your Workspace Email account on Mozilla Thunderbird. Then you can send and receive business emails from Outlook on your Mac or Windows computer. (The images below may not match yours depending on your version of Thunderbird.)

When you install Thunderbird, it will attempt to detect your port and server settings. If it's successful, Thunderbird sets up your email with just a few clicks. If it can't, you must enter them manually.

Note: Not looking for the Workspace Email Thunderbird instructins? See the Office 365 Thunderbird email set up or the Professional Email Thunderbird email set up articles.

 1. Mở Thunderbird.

  Note: First time setting up a Thunderbird email account? See install Thunderbird.

 2. In the Accounts section, under Create a new account: click Email.
  Click email under Create a new account
 3. Click Skip this and use my existing email.
  Use existing email address
 4. Complete the following fields:
  Trường Nội dung cần nhập...
  Tên của bạn Tên mà bạn muốn hiển thị với tư cách người gửi.
  Địa chỉ email Workspace Email account email address.
  Mật khẩu Workspace Email account password.
 5. Click Continue.
  Click continue
 6. Confirm or select the IMAP (remote folders) setting.
  Select IMAP (remote folders)

  Note: You can also use POP3 to configure your Workspace Email account settings. See Sử dụng cài đặt POP để thêm địa chỉ email của tôi vào chương trình email.

 7. Click Done. Your email inbox should display on the left side
  View email inbox on Thunderbird

  Note: If Thunderbird does not detect your port and server settings, you need to manually configure them. Help me with manual configuration

 8. Test that your email is set up properly by sending yourself a message from your webmail. When you receive it, reply from Thunderbird to test your outgoing server settings.

Thông tin thêm

Set up your email account on your phone:

Note: As a courtesy, we provide information about how to use certain third-party products, but we do not endorse or directly support third-party products and we are not responsible for the functions or reliability of such products. Thunderbird is a trademark of the Mozilla Foundation in the United States and/or other countries. All rights reserved.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.