Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Thiết lập tài khoản lưu trữ Linux của tôi

Sau khi bạn mua gói Dịch vụ lưu trữ Linux, bạn cần cài đặt gói đó trước khi có thể sử dụng để lưu trữ website của mình.

Cảnh báo: Thiết lập một tài khoản thay đổi bản ghi DNS của tên miền, vì vậy một địa chỉ trang web và email hiện có thể ngừng làm việc. Để được trợ giúp tìm đường đi tốt nhất, trên trang Liên hệ với chúng tôi, hãy nhấp vào Trò chuyện ngay để liên hệ với Nhân viên hướng dẫn của GoDaddy 24/7.

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Bên dưới Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux mà bạn muốn thiết lập, nhấp vào Thiết lập .
    chọn cài đặt
  3. Hoàn tất các trường hiện trên màn hình, rồi nhấp Hoàn tất:
  4. Lưu ý: Nếu bạn đang thiết lập tài khoản của mình với một Tên miền được quốc tế hóa , bạn sẽ cần nhập phiên bản punycode của tên miền.

Bước tiếp theo

Thêm thông tin

  • Tên người dùng và mật khẩu cPanel của bạn được tạo ngẫu nhiên trong quá trình thiết lập. Bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình trong Bảng điều khiển tài khoản.