Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set up my Office 365 email address on Outlook 2016 (Windows)

Intro | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Summary

To set up your email address on your Windows computer using Outlook 2016, you'll need your Office 365 email address, password and Outlook 2016 (or newer).

Watch a short video of this task farther down the page.

  1. Open Outlook. (Don't have the app? Download it at the Microsoft site.)
  2. click File then + Add Account.
  3. Enter your Office 365 email address and click Connect.
  4. Enter your Office 365 email password and click Sign In. You might be asked if you want to use this account everywhere on your device, make your selection.
  5. Once Outlook shows you the email address was added correctly, click Done.

Great, your email is on Outlook 2016 on your Windows computer, you're good to go! If you want to add your email to another device, go back to step 3 for other email account instructions. If you're all set, head to the next step!

Show me how

Step 4, let's go send your first email!

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.