Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set up my Office 365 email address on Outlook 2016 (Windows)

Intro | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Summary

To set up your email address on your Windows computer using Outlook 2016, you'll need your Office 365 email address, password and Outlook 2016 (or newer).

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Open Outlook. (Don't have the app? Download it at the Microsoft site.)
 2. click File then + Add Account.
 3. On the Auto Account Setup page, enter the following:
  Field What to enter...
  Your Name Enter your first and last name.
  E-mail Address Enter your email address.
  Password and Retype Password Enter your password in both fields.
 4. Click Next.
 5. Once Outlook is done configuring your account, click Finish

Great, your email is on Outlook 2016 on your Windows computer, you're good to go! If you want to add your email to another device, go back to step 3 for other email account instructions. If you're all set, head to the next step!

Show me how

Step 4, let's go send your first email!

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.