Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set up my Office 365 email on Outlook 2016 (Windows)

Learn how to set up your Office 365 Email account on Outlook 2016. Then you can send and receive business emails from Outlook on your Windows computer.

Watch a short video of this task farther down the page.

 1. Open Outlook 2016, click File then + Add Account. If this is your first time setting up Outlook 2016 email account see install Outlook 2016.
 2. On the Auto Account Setup page, enter the following:
  Field What to enter...
  Your Name Enter your first and last name.
  E-mail Address Enter your email address.
  Password and Retype Password Enter your password in both fields.
 3. Click Next.
 4. Once Outlook is done configuring your account, click Finish

  Note: If you have more than one profile, you can set Outlook to prompt for a profile.

Show me how

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.