Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my Online Storage

After purchasing Online Storage, you set up your account and specify preferences, such as whether you want to associate your Online Storage with your email account. Once the setup is complete, it may take up to 30 minutes for your Online Storage account to become active.

When you've finished setting up your account, you can start using your Online Storage. For information about logging in to your Online Storage account, see Accessing Your Online Storage Account.

 1. Log in to your GoDaddy account. (Need help logging in?)
 2. Next to Workspace Email, click Manage All.
 3. Click View Files.
 4. Click Create (or Add one now).
 5. Complete the Create a new account form:

  Note: if you have not added an Online Storage account click Add Now.

  • Email Address — Select the email address you want to associate with your Online Storage account. This is your user name.
  • Password and Confirm Password — Enter the password you want to use.
  • Select Plan — Select the Online Storage plan you want to use.
  Create Account Modal
 6. Click Create. Now that set up is complete, it may take 30 minutes to activate your account.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.