Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Set up my product options

Options enable you to customize the products you sell without having to create additional products. For example, if you're selling shirts, you can create options for the different size and colors of each shirt type that you have available.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
 3. In your Dashboard, go to Store then Products.
 4. Select Add product, or edit an existing product by selecting the product name.
 5. Open the Inventory & Options tab.
  Inventory and Options
 6. Under Options, select Create Option.
 7. Enter an option type, such as "color" or "size."
 8. In the Choice field, enter a selection type for the option. For example, enter "red" for a color, or "small" for a size.
 9. (Optional) Select Create option choice to add more selections, such as more colors or sizes.
 10. Select Done to save your changes.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.