Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Set up my reseller plan's free website

When you buy a reseller plan, you receive a free Website Builder account, which you can use to create a custom website directing customers to your reseller storefront.

  1. Log in to your account and navigate to My Products.
  2. Scroll to the Website Builder/InstantPage section and click the + on the left.
  3. Find the Website Builder account labeled Free with Reseller Account and click Set Up on the right.
  4. Select your reseller plan and click Set Up on the right.
  5. Refresh the My Products page and expand the Website Builder/InstantPage section again.
  6. Find your NEW ACCOUNT and click Manage.

Next steps

  • Start designing your site using Website Builder's Basic Steps.
  • Learn how to use the Home button on your reseller storefront to send customers to your Website Builder page. See Customize my storefront.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.