Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my SEO Services account

You made a great choice signing up for GoDaddy SEO Services. The first step is to setup your account. Once your account is set up you can expect an onboarding call from an SEO Services representative within 2-3 business days. The representative will ask you about your business, your goals, and determine the best plan for your budget.

Set up your SEO Services account

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. On the My Products page, click SEO Services.
  3. Click Set up.
  4. Complete all information on the Customer Information page.
  5. Click Submit Query.

Next step

You can monitor your website's SEO optimization results by going to your SEO Services dashboard:

Note: Please allow several days after your onboarding call to see results in your dashboard.

  1. Log in to your GoDaddy account
  2. On the My Products page, click SEO Services.
  3. Click Manage.

More info

To learn more about what's included with SEO Services, see the SEO Services product page.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.