Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my store

With Quick Shopping Cart® you can easily create a successful online store. We'll walk you through setting it up and creating your online store so you can quickly start selling your products.

To Set Up Quick Shopping Cart

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the New Account you want to set up.
 4. Next to Company name, enter the name of your store.
 5. Next to Email address, enter the email address you want to associate with your store.
 6. Select whether you want to use an available domain or subdomain from your account (for example, www.coolexample.com or shop.coolexample.com), or use a domain registered elsewhere.

  Note: When setting up Quick Shopping Cart on a domain registered elsewhere, you need to manually modify the A record to point to your store's IP address. For more information, see Finding your IP address.

 7. Select I have read and accept the terms of the Quick Shopping Cart Service Agreement.
 8. If you want to offer PayPal® as a payment option for your customers, next to PayPal Express Checkout, enter the email address where you want to receive PayPal payment notices.
 9. Click OK.

Congratulations! Now you're ready to create your online store.

To begin, see Walkthrough: Designing Your Store.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.