Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my user accounts

Set up your group Calendar account and invite your users to activate their accounts.

Create a Calendar

 1. Log in to your Workspace email. (Need help logging in?)
 2. Click on the View Calendar button at the top of the page.
 3. Click the "Create" button.
 4. Enter your Email Address and password (you'll need to confirm password as well).
 5. Click Create. We'll email a link to activate the Calendar account to the email address entered (it can take up to 24 hours for you to receive the email).
 6. Repeat process to create and share additional calendars with your users.

Activate a Calendar account

 1. Open the email titled "Calendar Account Activation."
 2. Click Activate.
 3. Review the Calendar User Agreement, and click Accept.
 4. Enter your First Name and Last Name, your Timezone and create your password (you'll need to confirm password as well).
 5. Click Accept.

Next steps

We recommend bookmarking the Calendar login page. You can also access your calendar through the Workspace Webmail Calendar tab.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.