Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up my Website Care service

If you haven't set up your Website Care plan, you'll need to do that first (it's fast) before you request an update for your site.

  1. Go to Website Design Services and log in with your username and password.
  2. Next to the website care plan, select Set Up Website Care.
    select set up website care
  3. Add the information to the form and then select Submit.
    add your website and contact info to the form

    Note: If you only have one website, it'll be selected by default.

  4. You'll see a confirmation screen and be able to immediately request an update for your website. (If your website is still being built, it'll let you know.)

Related step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.