Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set up my Workspace email domain with a new Office 365 account

When you set up Office 365 from GoDaddy on a domain that uses Workspace email, you have to switch over service from your Workspace email account. If you're looking to switch plans, you can purchase Office 365 from GoDaddy here.

Create your email account

 1. Log in to your GoDaddy account and go to My Products. (Need help opening your product?)
 2. Open Email & Office, you may need to scroll to locate the Email & Office section.
 3. Click Email & Office.
 4. Click Manage next to the plan you want to use.
 5. Select the domain you want to set up email for, and click Continue.
 6. If there is already an email account set up for this domain, you will receive an Existing Email notice. Click Continue to set up a new Office 365 email account and switch your old account to the new account.
 7. Complete the Create New Email Account form.

  Note: To share contacts and files with another domain, both domains must have an Office 365 account.

 8. Click Create.
 9. You'll get a message that your password is being updated. Click Continue.
  It will take a few minutes for your account to get set up.

Switch your domain's email service

Next, you'll need to activate your account and switch plans.

 1. Look for an email from GoDaddy inviting you to Please activate your Office 365 account. Click the Get Started button.
 2. On the Email & Productivity dashboard, you'll see a yellow banner informing you that your new email account can't receive mail yet. Click Let's fix this.
  Click Lets fix this
 3. On the Ready to Switch? page, click Yes, Switch Now.
  Confirm that you want to switch now.

  Note: It can take up to 48 hours to switch over your email. You'll continue to receive email at your Workspace email until the switch is complete.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.