Trợ giúp

Cửa hàng trực tuyến Trợ giúp

Set up payment method

You can set up several payment methods for your Online Store: Square, Stripe (including ApplePay), and PayPal. Or Create offline payment method such as by check or in person. (Here's how to Add a payment method for Websites + Marketing's Online Store.)

Note: For each payment method, you'll need to sign in to an existing account or create one.
To use the Paypal Express checkout feature, you need to have a Paypal Business account. Personal Paypal accounts only accepts payments from other Paypal users.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. In the top bar, click the Settings tab and choose Payments.
  Click Payments under Settings
 3. In the Online Payments window, click Connect next to the payment method you want to add, and follow the prompts to add that account or set it up. (You can add more than one payment method, but will need to do that one method at a time.)
  Click Connect next to payment method
 4. Follow each website's prompts to set up or enable the selected payment method.

  Note: If you ever need to update a payment method, return to this panel and click Account Settings. Or you can remove an account from your store by clicking Disconnect.
  Click account settings

 5. To see the Apple Pay button for your Stripe account, go to your published store on an Apple Pay-enabled device and view a product page, which will show how the page appears to customers.
  Apple Pay button at checkout

  Note: The Apple Pay button also appears in the checkout page.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.