Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up POP3 on your Gmail account

To access your Gmail account remotely using Workstation Email, you must first set up POP3 on Gmail.

 1. Log in to your Gmail account.
 2. In the upper right corner, click the gear button, and then click Settings from the list.
  Click the gear button, and then click Settings
 3. Under Settings, click the Forwarding and POP/IMAP tab.
  Click the tab
 4. Select one of the two Enable POP options based on your preference.
  Set up POP3 in Gmail
 5. From the drop down box, choose how you want POP to store your Gmail messages.
  Choose one
 6. Click Save Changes.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.