Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up remote access for a Gmail account with POP3

You can set up remote access to your Gmail (on POP3) from your Workspace Email account. When you add a remote account, you can specify the folder you want email messages moved to, whether to check the server automatically for new mail, whether to apply spam and message delivery rules to the account, and whether to save a copy of your messages to the server.

Follow this procedure in Classic View.

 1. If you haven't already, log in to your Workspace Email account and open your product. (Need help logging in?)
 2. In Classic View, click Settings, and then click Personal Settings.
  Click Settings, and click Personal Settings
 3. Click the Remote Email tab.
 4. Click Add New.
 5. For Type, click the down arrow, and click Gmail.

  Important: If you don't have POP3 set up on your Gmail account, you'll need to do that first. See the section below, Set up POP3 in Gmail.

 6. Enter your Gmail User Name and Password.
 7. Click the down arrow next to Delivery Folder, and select Inbox or another folder.
 8. If you check the Filter Spam and Apply Delivery Rules box, spam will be moved to a folder you specify. Also, any message delivery rules you set for your mailbox will apply when you check this box.
 9. Check the Check Automatically box so Workspace will check the server for new messages automatically every 30 minutes.
 10. Check the Leave Copy on Server box when you want to save a copy of the email you're downloading on the server.

  When using POP3, a copy of the email you download isn't automatically saved to the server. It's a good idea to check this box.

  Set up a remote email account
 11. Click OK.
  Your remote access account is set up

Set up POP3 in Gmail

 1. Login to your Gmail account.
 2. Click Settings in the upper right hand corner.
  Set up POP3 in Gmail
 3. Click the Forwarding and POP tab.
 4. You will need to select one of the two enable POP options based on your preference.
 5. Click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.