Trợ giúp

WordPress được quản lý Trợ giúp

Set up SFTP access

Here's how to enable SFTP access for your Pro Managed WordPress sites.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. In your My Products page, next to Managed WordPress, click Manage All.
 3. For the site you want to access, click the three-dot icon and select Settings.
  Select settings
 4. In the Settings section, next to SFTP/SSH access, click Manage.
  click manage to set sftp access
 5. Click the SFTP/SSH Access switch. We'll generate a Username and Password for you. If you like, click Edit to change the password. Use these credentials for SFTP access to your site.
  sftp credentials for managed wordpress

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.