Trợ giúp

Websites + Marketing Trợ giúp

Set up text message alerts for my Online Store

Turn on text message notifications so you never miss an order.

  1. Go to your GoDaddy product page.
  2. Scroll down to Websites + Marketing and select Manage next to the website you want to change.
  3. In your dashboard, go to Store tab, and then Overview.
  4. Under Track & Capture Sales, select Enable Notifications.
    Set up Text notifications
  5. Enter your mobile phone number, and then select Next.
  6. We'll send you a code to verify your phone number, enter it, and then select Finish.

More info

  • Update this number or turn off notifications any time by selecting Edit Notifications under Track & Capture Sales.
  • Change my shipping method

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.