Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Set up the Display Names Addon

By adding a display name, a subscriber will have the option to remain subscribed to a specific list when they attempt to unsubscribe in a campaign.

 1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
 2. At the top of the page, click Addons, and then select Add more.
 3. Scroll to the Display Names Add-on and turn it on.
  Turn it 'on'
 4. Click the gear button Plus Sign Button.
 5. Click Add a display name for..., and select a list from the drop-down menu.

  Your display names can be different than your internal list names.

  Click the more stats button
 6. Enter the display name you want your contact to see, and click Save.

  Note: The label doesn't need to match your actual list name. Specify a public name that makes sense to your subscribers.

  Click the more stats button

  Now, whenever anyone clicks Unsubscribe from your mailings, they will see a list of subscriber lists they can remain subscribed to.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.