Trợ giúp

Office 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Set up the Outlook Migration Assistant (Windows)

If you're migrating your email and use Outlook 2010 or later on Windows, you can install the Outlook Migration Assistant to help your transition go more smoothly. It automatically sets up Outlook, creates a new Office 365 profile, and moves your local data.

After you've started your migration, you'll receive an email asking for your permission to access your account so we can complete the migration service.

  1. From your confirmation email, select Start to confirm we have your permission to proceed. This will open the Outlook Migration Assistant.
  2. Select Download for Windows PC.
  3. After the Outlook Migration Assistant is installed, open the program and select OK, Let's Go.
  4. Enter your Email Address and Password, then select Next Step.
  5. Select Minimize. The Outlook Migration Assistant will complete its task and run in the background until your move is complete. You can continue using your email as usual while the program is running.

After your migration is done, you'll receive a confirmation email with instructions for next steps.

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.