Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Set up the RSS to Email Add-on

The RSS to Email Add-on pulls content from your RSS feed, and puts it in an email, to send out on your schedule. The RSS Add-on is available for both Up & Running and Pro accounts.

  1. If you haven't already, log in to your GoDaddy Email Marketing account. (Need help logging in?)
  2. Click Add-ons, at the top of your screen.
  3. Select Add more.
  4. Scroll down to RSS to Email, and click On.
  5. Click Click the setup cog (the setup cog).
  6. Click the Add a Feed button.
  7. Enter your feed URL, and click Import feed now.

    Note: If your feed URL is different than your blog URL, you'll have to find it in your site, or RSS settings. Often, it is your blog URL followed by /feed.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.