Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Set up Website Backup

If you have already purchased Website Backup, set it up to start backing up your website.

Note:Website Backup can only be used on hosting accounts. It is not available for site builders such as Websites + Marketing or Online Store

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Setup.
  3. Select or enter the domain name of the website that you want to backup, and then click Get Started with Website Backups.
  4. You will receive an email once the set up process is complete.

Next Step

More Info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.