Set up WordPress for the first time

When you log in to WordPress for the first time in cPanel hosting, or when you add a site to your Basic, Deluxe, Ultimate, or Developer Managed WordPress account, you'll see these options:

WordPress Quick Start Wizard
  • Click Start Wizard to use our Quick Start Wizard to build your site. We'll ask a couple of questions, gather some info on you and your business, and install a few plugins including Page Builder. And you'll be able to select from 10 professionally designed WordPress themes. Afterwards, you can jump right into editing your site from the WordPress Dashboard.
  • Click No thanks to configure the WordPress site on your own, without using the Quick Start Wizard, and without automatically receiving additional plugins like Page Builder. After a confirming message, you'll go to the WordPress Dashboard for the site.

More info

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.