Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Set your budget


Step 1 of the Domain Broker Service: a buyer's roadmap series.

Begin your Domain Broker Service adventure by providing us with a few details for your business.

  1. Log in to your GoDaddy Domain Control Center. (Need help logging in? Find your username or password.)
  2. Select Buy & Sell from the top menu, then select Domain Broker Service.
  3. Enter your budget in the provided field. This is the amount you're looking to invest on the domain and you can change it later if you need to.
  4. Select an option for how you'll be using your domain name.
  5. Choose the best time for your Broker Agent to call you.
  6. Once you're satisfied with your selections, select Save.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.