Trợ giúp

Đại lý API Trợ giúp

Set your Operating Test Environment (OTE) password

Before you can connect to the Operational Test Environment (OTE) Extranet and API, you must set your passwords.

  1. Log in to Reseller Control Center.
  2. From the Reseller Settings menu, click Account Access.
  3. In the Test (OTE) area, next to API Password click edit.
  4. Enter a new API password.
  5. Click Save.
  6. You can now designate your OTE IP address and connect to the OTE API. For more information, see Connecting to the API Reseller Operational Test Environment.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.