Trợ giúp

Tiếp thị qua email của GoDaddy Trợ giúp

Set your time zone

GoDaddy Email Marketing typically matches your computer's internal clock settings, but selecting a time zone ensures accuracy. So, it's best to select a time zone prior to scheduling your campaign mailings.

  1. At the top of the page, click the Settings tab.
  2. Click the down arrow in the Time zone field to view the list of time zones, and pick one.
    Pick a time zone
  3. Click Save Account Info.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.