Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting a Fax Thru Email Security Code

For additional security for your Fax Thru Email account, you can require a security code to send a fax using an email client or mobile device. This is an optional code you can establish for additional security on your Fax Thru Email messages.

To Set a Security Code

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Fax Thru Email.
  3. Next to the account you want to use, click Manage.
  4. From the Settings menu, select Security Code.
  5. On the Security Code tab, select Require a security code to send faxes.
  6. In the available field, enter a security code. Your security code can contain numbers, letters, spaces, and special characters and must be between 8 and 20 characters in length.
  7. Click Save.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.