Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Setting cPanel Email Default Addresses

cPanel email's Default Addresses are also known as "catch-alls." With a Default Address enabled, cPanel routes any email sent to addresses at your domain name that do not exist to the account's Default Address. For example, if your Default Address is john@coolexample.com and someone emails a non-existent address, jane@coolexample.com, cPanel forwards the email to john@coolexample.com.

To Set Default Addresses

  1. Verify that the email address you want to use as your Default Address exists. If it doesn't, you need to create it. For more information, see Set up cPanel email accounts.
  2. In the Mail section of the cPanel homepage, click Default Address.
  3. From the Send all unrouted email for menu, select the domain name you want to use.
  4. Select one of the following options, and then click Change:
    Select To...
    Discard with error to sender Enter an error message when an email is sent to an invalid address.
    Forward to email address Enter the address where you want to forward emails sent to invalid addresses.

You can also use one of the Advanced Options, which cPanel has documented here.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.