Trợ giúp

Đại lý cơ bản và chuyên nghiệp Trợ giúp

Setting default nameservers for my reseller customers

When your customers purchase or transfer a domain name, they will need to select the nameservers their domain names will point to. In your Reseller Control Center, you can designate your own custom hosting and parked nameservers as the default settings.

Note: You do not need to complete the steps below if you prefer to use our hosting nameservers by default, rather than assigning custom nameservers.

 1. Log in to your Reseller Control Center.
 2. Go to the Settings tab and select Domains from the dropdown. Select Domains from Settings tab
 3. In the Default Nameservers section, select an option:
  • Use custom hosting nameservers — Allows you to specify custom hosting nameservers to be used. (Best for customers hosting their domain names with you.)
  • Use custom parked nameservers — Allows you to specify custom parked nameservers to be used. (Best for customers who aren't hosting their domain names immediately.)
  • Select nameserver option

  Note: To use this feature, your hosting products and top-level domains (TLDs) must support custom nameservers. See the More info section below for details on setting product offerings.

 4. After selecting an option, enter the specific custom nameservers you would like to be used.
 5. Select which nameservers should be assigned by default.
  • Hosting — Automatically assigns your customer's domain names to the custom hosting nameservers you specified in step 4.
  • Parked — Automatically assign your customer's domain names to the custom parked nameservers you specified in step 4.
  • Select default setting

  Note: If you use your own nameservers to host or park your customers' domain names, you are responsible for any zone file modifications.

 6. Click Save to complete the changes.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.