Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Setting Gallery Display Order

With Website Builder, you can sort photo galleries by the date on which they were created, by gallery name, or manually set the gallery order.

To Set Gallery Display Order in Website Builder

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Website Builder.
 3. In your Website Builder Account list, click Manage next to the account you want to modify.
 4. Click Photos and Videos.
 5. From the Galleries menu, select Edit Galleries.
 6. Click Change Gallery Order.
 7. Select one of the following:
  • Date created (oldest first) — Lists galleries in order of date, with the oldest gallery displaying at the top of the list
  • Date created (most recent first) — Lists galleries in order of date, with the most recent gallery displaying at the top of the list
  • Name (A-Z) — Lists galleries in alphabetical order, with "A" displayed at the top of the list
  • Name (Z-A) — Lists galleries in alphabetical order, with "Z" displayed at the top of the list
  • Manually set gallery order — In the Order column, set the numbered position in which you want each gallery to display
 8. Click Save Changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.